Hakeminen

Lue millaisia oppilaita Soitinakatemioihin haetaan ja miten hakuprosessi etenee. Katso myös tarkemmat hakuohjeet kunkin akatemian sivuilta.

Soitinakatemioiden hakuprosessit ovat keskenään erilaiset. Pääsy kuhunkin soitinakatemiaan edellyttää kuitenkin poikkeuksellista kyvykkyyttä oman instrumentin käsittelyssä sekä motivaatiota ammattimaiseen opiskeluun.

Hakuprosessiin voi kuulua esimerkiksi kaksi vaihetta, pääsykoe ja haastattelu. Tarkemmat tiedot hakemisesta julkaistaan soitinakatemioiden omilla verkkosivuilla silloin, kun hakeminen kyseiseen akatemiaan on ajankohtaista. Tietoa hakemisesta voi myös pyytää sähköpostitse. Katso akatemioiden yhteystiedot.

Hakeminen Vaskiakatemiaan poikkeaa muiden akatemioiden hakumenettelyistä. Vaskiakatemia järjestää lukuvuonna 2023–2024 tapahtumaviikonloppuja, joiden aikana valitaan soittajat Vaskiakatemian tulevaan toimintaan. Vaskiakatemian varsinainen toiminta käynnistyy loppukesästä 2024. Katso tapahtumaviikonloppujen tarkemmat päivämäärät Opetus 2023–2024 -sivulta.

Opiskelijavalinnoista ja hakuprosessista vastaavat kunkin soitinakatemian vastuuopettajat.

Soitinakatemiat ilmoittavat tulevista hakuajoista hyvissä ajoin sekä tällä verkkosivustolla että omilla verkkosivuillaan.

Kuva: Ville Lehvonen